Main content

Виникнення і становлення бібліотекознавства як наукової та навчальної дисципліни

Значну роль у розвитку бібліотекознавства зіграли В. І. Соболиціков (1813-1872), Н. А. Рубакін (1862-1946), А. А. Покровський (1875-1954), К. І. Рубинський (1860-1930) , Л.Б. Хавкіна (1871-1949) та ін Вони характеризували бібліотечна справа як важливу галузь народного освіти, підкреслювали велику культурну роль бібліотек, їх важливе місце в самоосвітня читанні населення.

Розвиваючись в руслі світового бібліотекознавства, вітчизняна бібліотечна наука в той же час мала самобутні риси. Так, бібліотекознавці наполегливо виступали за розширення кола читачів, загальнодоступність бібліотек. Велика увага приділялася вивченню читачів, розкриттю книжкових фондів, полегшенню їх використання. Багато в чому оригінальний характер носили погляди вітчизняних бібліотекознавців на комплектування бібліотечних фондів, їх каталогізацію, організацію бібліотечних фондів, інші проблеми бібліотечної справи.

Розвиваючись як наукова дисципліна, бібліотекознавство в XIX в. у зв'язку з появою перших бібліотечних шкіл і курсів викладається і як навчальна дисципліна. При цьому обидва процеси йшли майже паралельно. Вже в самому першому визначенні бібліотекознавства Шретгінгером був зафіксований його навчальний аспект. Як навчальна дисципліна бібліотекознавство також характеризувалося прикладної, практичною спрямованістю.

Таким чином, в XIX-початку XX ст. бібліотекознавство сформувалося як наукова і навчальна дисципліни. У той же час бібліотекознавство являло собою в основному формальнотехніческую дисципліну, що характеризується високою питомою вагою проблематики практичної спрямованості. Відмінна особливість світового бібліотекознавства зазначеного періоду полягає в тому, що воно розвивалося як єдина в світовому масштабі наука.