Main content

Соціально обумовлена ​​спрямованість бібліотечної професії та особистості бібліотекаря

Місце, яке людина займає у суспільстві, багато в чому визначається його професією та мотивами професійної діяльності. Під професією розуміється рід трудової діяльності, що вимагає певної підготовки, знань, умінь і є зазвичай джерелом існування. Вже в середні віки були ченці-книгоохоронці, для яких робота в бібліотеці монастиря стала основним заняттям. Діяльність їх у цій галузі певною мірою регламентувалася, а виконання професійних обов'язків пред'являлися певні вимоги. Професія спеціаліста-бібліотекаря, для якого робота в бібліотеці була основним заняттям, почала складатися у XVII-XVIII ст.

Детальніше...