Main content

Еволюція поглядів бібліотекознавців

Розробка основних принципів діяльності бібліотек, як і інших установ соціальної сфери, з перших років радянської влади і на всьому протязі її існування здійснювалася в руслі марксистсько-ленінської ідеології і пов'язувалася з класовою боротьбою пролетаріату. Проголошення В. І. Леніним принципу партійності бібліотечної справи ряд фахівців датує 1905 роком і пов'язує з його статтею "Партійна організація і партійна література", де зазначено, що "видавництва і склади, магазини і читальні, бібліотеки і різні торгівлі книгами - все це має стати партійним, підзвітним".

Детальніше...

Теорія принципів діяльності бібліотек

У сучасній науці терміном "принцип" (лат. principium - начало, основа) позначають "основне вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, науки, світогляду, політичної організації". Вивчення та розробка принципів діяльності є обов'язковими елементами будь-якої науки. Без чіткого визначення вихідних положень розвиток якої б то не було теорії та відповідної їй сфери практичної діяльності, в тому числі бібліотекознавства та бібліотечної діяльності, неможливо. Відсутність однозначного трактування принципів діяльності позбавляє бібліотеки орієнтирів як в області формування інформаційних ресурсів, так і при організації обслуговування користувачів.

Детальніше...

Основні характеристики принципів діяльності бібліотек

Використання загальнолюдських цінностей як основи діяльності бібліотек має багату історію. Вони лежали в основі поглядів ряду фахівців дореволюційній Росії на призначення бібліотек. Так, Л. Б. Хавкіна в роботі "Книга і бібліотека" писала, що бібліотека "закладає фундамент загальнолюдської культури". У радянський період у діяльності бібліотек панував принцип комуністичної партійності, але багато фахівців розглядали загальнолюдські цінності як частина цього принципу. У пострадянський період за повернення бібліотек до загальнолюдських цінностей виступили М. Я. Дворкіна, Л. А. Демешко, І. В. Лукашов, В. І. Харламов та ін. Визнання загальнолюдських цінностей як основи діяльності бібліотек зафіксовано в низці міжнародних документів, законодавчих актів окремих країн, у тому числі в Законі Республіки Білорусь "Про бібліотечну справу в Республіці Білорусь".

Детальніше...