Main content

Основні поняття

Бібліотекознавство - це наука про бібліотечну справу, що має тривалу історію, ємне теоретичний зміст, обширний понятійний апарат, широку область практичного застосування та інші риси, притаманні більшості наукових і навчальних дисциплін. Для розуміння його теоретичних основ надзвичайно важливо з самого початку засвоїти властивий йому мову - понятійний апарат, або терміносистему. Він досить розвинений і налічує кілька тисяч власних термінів і понять споріднених наук, найважливіші з яких наведені нижче.

Детальніше...

Передісторія бібліотекознавства

Під бібліотекознавчої думкою розуміються самі початкові, самі елементарні ідеї і уявлення про бібліотеки і бібліотечну справу, які ще не набули рівня власне наукового знання, не утворили дисциплінарну систему, являючи собою лише емпіричне сприйняття бібліотечної справи свідомістю людини.

Це буденне, а не строго наукове знання про бібліотеки і бібліотечну справу. Зв'язок бібліотекознавчої думки і бібліотекознавства криється у тому, що перша послужила відправною точкою виникнення, становлення і розвинули останнього як наукової та навчальної дисципліни.

Детальніше...

Виникнення і становлення бібліотекознавства як наукової та навчальної дисципліни

Виникнення капіталістичного промислового виробництва, яке об'єктивно вимагало практично загальної грамотності населення, певна зацікавленість капіталістичної держави під загальне обов'язкове безкоштовну освіту, створення друкарських машин, впровадження ефективних технологій масового виробництва паперу - ці та інші фактори призвели до того, що бібліотеки стали перетворюватися якщо і не в масове, то в досить поширене явище. Капіталізм виявився найбільш потужним стимулом розвитку бібліотечної справи і бібліотекознавства в порівнянні з усіма попередніми формаціями.

Розвиток бібліотечної справи не могло йти успішно без опори на досить вивірені наукові основи, раціональні норми. В умовах, що змінилися їх могла дати тільки наука.

Детальніше...

Розвиток бібліотекознавства в XX ст.

Двадцяте століття в розвитку бібліотекознавства - найскладніше і продуктивне. Принципова його відмінність від бібліотекознавства попереднього періоду полягає в тому, що сталася біфуркація - поділ на буржуазне і соціалістичний. Обидва напрямки представляли собою тісно взаємопов'язані в професійному і непримиренні в соціально-політичному та ідеологічному відношенні течії світової бібліотечної науки.

Детальніше...