Main content

Структура бібліотечної справи

Під бібліотечною справою розуміється галузь інформаційної, культурно-освітньої та освітньої діяльності громадян та їх об'єднань, що включає створення та розвиток мережі бібліотек, формування та обробку їх фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів, підготовку бібліотечних кадрів, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек. Бібліотечна діяльність обумовлюється рухом, розвитком бібліотечних ресурсів, тобто комплексу параметрів, що характеризують здатність бібліотечної справи вирішувати сучасні та майбутні проблеми забезпечення суспільних та індивідуальних потреб у документальній інформації. Можна виділити такі основні характеристики бібліотечних ресурсів: 1) забезпеченість бібліотеками різного виду, рівень функціонування їх як цілісної бібліотечної системи; 2) забезпеченість бібліотечними фондами (обсяг, галузевий, тематичний, типовий, видовий, мовний та ін. склад літератури, відповідність її інформаційним потребам суспільства); 3) забезпеченість кадрами (загальна їх чисельність, освітній та кваліфікаційний склад, стаж тощо); 4) матеріально-технічна забезпеченість (будівлі, обладнання, механізація, автоматизація бібліотечних процесів).

Детальніше...

Забезпеченість населення бібліотечною мережею

У країні створена та розвивається широка мережа бібліотек різних типів та різної відомчої приналежності. На 150 млн. населення припадає понад 154 тис. масових бібліотек, 41 тис. шкільних, понад 28 тис. наукових та спеціальних бібліотек. Їхній сукупний фонд містить понад 3 млрд екземплярів різних видань та матеріалів. Великі книжкові багатства російських бібліотек загальнодоступні і є безкоштовним джерелом збагачення духовної культури, освіти та освіти всіх слога населення, базою розвитку вітчизняної науки та народного господарства. Для порівняння можна сказати, що у США більш ніж 220 млн. населення є 15 тис. публічних бібліотек, 92 тис. шкільних та 3,4 тис. бібліотек коледжів та університетів. За середньою кількістю бібліотек, книг, бібліотечних працівників, що припадають на 1 тисячу жителів, Росія займає лідируюче місце у світі.

Детальніше...

Характеристика бібліотечних фондів, матеріально-технічної бази, кадрів

Бібліотечний фонд - основа функціонування бібліотечної справи. Кількісний та якісний склад фондів, ступінь їх відповідності суспільним та індивідуальним інформаційним потребам визначають рівень бібліотечного обслуговування населення. Кількісну характеристику бібліотечних фондів РФ вважатимуться цілком задовільною. Загальний книжковий фонд лише громадських бібліотек (крім спеціальних) становить понад 1 млрд томів, середня кількість книжок, що припадають душу населення, — 7,1, але в селі— 10,4. У дивовижній країні відбувається процес концентрації бібліотечних фондів, у результаті збільшується загалом розмір фондів бібліотек. Так, за 1980—1994 pp. число книг на одну масову бібліотеку зросла з 15,8 тис. томів до 18,6 тис., а в містах-до 40 тис. Бібліотеки, які вважалися в минулому великими, за сьогоднішніми уявленнями відносите невеликі.

Детальніше...