Main content

Еволюція поглядів бібліотекознавців

Вивчення бібліотеки як системи підготовлено тривалою історією розвитку бібліотекознавства. Спочатку, на ранніх її стадіях, бібліотека як поняття включало небудь один елемент: приміщення для зберігання документів, спеціальне обладнання, набір документів (бібліотечний фонд), контингент читачів, бібліотечний персонал та ін Розвиток теоретичних уявлень про бібліотеку привело до формування різнорідних концепцій , кожна з яких вносила внесок у її характеристику, але не давала всебічного опису її сутності. Деякі з цих концепцій продовжують існувати і в даний час.

Ті вкрай нечисленні дослідники, які намагалися охопити поняття "бібліотека" в цілому, навіть не підозрювали, що в ряді випадків використовували елементи системного підходу до її вивчення. Наприклад, характеристика бібліотеки як цілісної системи мала місце ще в XVII в. у Г. Ноде. Невпорядковане зібрання книг, зазначав він, наскільки великим би воно не було, не може називатися бібліотекою, як натовп в 30 000 чоловік без командира іорганізації не може називатися армією, а купа каміння і матеріалів - палацом. Аналогічну думку висловив в 1834 році Ж. Намюр.

Поступово фахівці приходять до думки, що бібліотеку утворює взаємодія декількох елементів. Поява чіткого уявлення про те, що її породжує взаємодія двох або кількох елементів, відноситься до початку нашого століття. Це був якісно новий погляд? Відомі бібліотекознавці того часу (HA Рубакін, Л.6. Хавкіна, AA Покровський, пізніше Ю.В. Григор'єв, О.С. Чубар'ян), найближче підійшли до розуміння бібліотеки як складної системи, однак, так і не змогли до кінця подолати багатовікову наукову, традицію визначення бібліотеки на основі єдиного елементу.

У 1948 році І.Г. Марков висунув нову двоелементною концепцію "функціонування книги в суспільстві" (маючи на увазі, зокрема, бібліотеку) - книгу і читача. Починаючи з 1960 р. аналогічну позицію займав і О.С. Чубар'ян. У ті ж роки дану точку зору взяли окремі зарубіжні фахівці. Так, Б. Пальмер і А. Уельс (Великобританія) вважали, що бібліотечна справа має на меті поєднати читача і книгу. Такої ж точки зору дотримувалися і Я. Дртіна (ЧССР), X. Кунце (ГДР), в. Пясецький (ПНР) і ін

Паралельно з названим широке поширення в бібліотекознавстві отримав погляд, відповідно до якого бібліотеку утворює взаємодія трьох елементів. Однією з перших до цієї думки прийшла Л.Б. Хавкіна. Вона вказувала на бібліотекаря як на невід'ємний елемент бібліотеки, який, за її словами, "є душею справи". Ця позиція, збагачена положеннями системного підходу, півмилі розвиток в 1960-і роки.