Main content

Масові бібліотеки громадських організацій

Цей різновид масових бібліотек - дуже диференційована система бібліотек, створюваних на різній організаційній основі. Вони висловлюють і відбивають читацькі інтереси різних соціальних, національних та інших груп. Структура комплектування фондів публічних бібліотек визначається профілем інтересів членів групи. Вони не обов'язково є універсальними, створюються, щоб задовольнити один або кілька читацьких інтересів за обраним профілем, мають високий рівень повноти підбору книг.

Найбільшого розвитку набули профспілкові масові бібліотеки. Перебуваючи у структурі підприємств (організацій, установ) вони виконують функції обслуговування книгою конкретного трудового колективу. Як і державні масові бібліотеки, профспілкові бібліотеки мають у своєму розпорядженні універсальний склад фондів, що формуються, однак, з урахуванням виробничого профілю підприємств, складу працюючих, а також специфіки діяльності профспілкових організацій (фонд містить, зокрема, літературу з економіки праці, трудового права, соціального забезпечення , управлінню виробництвом, профспілковим та робітничим рухом та ін.). Мережа профспілкових бібліотек включає стаціонарні бібліотеки, що розміщуються в профспілкових клубах, будинках та палацах культури та на території підприємств.

Крім цього, організуються міжзаводські, міжсоюзні (двох і більше профспілок) бібліотеки. Організацію бібліотечного обслуговування підприємств профспілкові бібліотеки здійснюють на основі тісної взаємодії з технічними бібліотеками. Спільно з ними вони організують на виробничих ділянках мережі бібліотек-філій та бібліотечних пунктів, проводять спільні масові заходи (виставки-перегляди літератури, дні інформації та ін.), координують комплектування соціально-економічної та технічної літератури.

До цієї групи масових бібліотек відносяться також бібліотеки в лікарнях для пацієнтів, у санаторіях, будинках відпочинку для відпочиваючих, у в'язницях для засуджених, у військових частинах та будинках офіцерів та ін. Розвивається мережа бібліотек релігійних організацій. Так, православна церква організовує парафіяльні бібліотеки, створюються бібліотеки при молитовних будинках євангельських християн-баптистів, йде формування іудаїстських, мусульманських та інших релігійних бібліотек.

З посиленням національного руху, зростанням національної самосвідомості з'являються бібліотеки (головним чином великих містах), створювані національно-культурними суспільствами, товариствами, земляцтвами. Громадські бібліотеки, створювані з ініціативи різних груп, ними і субсидуються. Зростання суспільної активності населення викликатиме до життя нові види громадських бібліотек. У результаті економічної реформи, формування нових виробничих відносин створюються різноманітні комерційні організації, які діють за принципами самофінансування. Вони будуть зацікавлені у розширенні асортименту бібліотечно-інформаційних послуг на платній основі.