Main content

Національні бібліотеки (НБ)

Національна бібліотека - це головна бібліотека держави. Термін "національна бібліотека" вказує не на приналежність бібліотеки будь-якої однієї нації, а на її загальнодержавне значення. Виникнення і розвиток НБ обумовлені утворенням національних держав, це одна з форм задоволення потреби нації в консолідації досягнень вітчизняної культури.

Специфіку соціального призначення НБ, таким чином, становить державність, під якою розуміється система ознак, що включає: I) підпорядкованість всієї діяльності соціальним, культурним і політичним інтересам держави в цілому; 2) фінансову і адміністративну приналежність державі; 3) загальнодержавний, т. Е. Необмежений географічними, відомчими чи іншими рамками, масштаб діяльності. Кожен з цих ознак окремо може бути притаманний і іншим бібліотекам. Але в нероздільної сукупності вони властиві тільки НБ.