Main content

Бібліотека та інші інформаційно-документні та соціокультурні інститути

Книжкові палати та інші бібліографічні установи в процесі своєї діяльності створюють різні види бібліографічних посібників і баз даних перспективного, поточного і ретроспективного характеру. Їхнє основне призначення - облік документів та інформування споживачів, у тому числі бібліотекарів, працівників торгівлі, видавців та інших фахівців, про стан документного потоку по різних параметрах.

Специфічні особливості зберігання та використання різних видів документів в процесі еволюції привели до створення ряду установ, чиї напрямки діяльності багато в чому схожі з функціями бібліотек. Це музеї, архіви, картинні галереї, кінотеатри, інформаційні центри і т.п. Як правило, вони спеціалізуються на якомусь вузькому спектрі документів, використання або зберігання яких потребує особливих умов. Так, архіви взяли на себе відповідальність за збір і збереження головним чином службової документації, не вимагається у повсякденній роботі тих установ, з яких вона надходить. Діяльність музеїв спрямована на роботу в основному з автентичними або псевдоаутентічнимі документами, культурна цінність, якість або особливі ознаки якої роблять необхідним для суспільства їх збереження та публічне представлення. Інформаційні центри в своїй діяльності спираються на сучасні технології обробки інформації і прагнуть надавати користувачам на тільки документи, але й необхідну їм аналітичну інформацію, в результаті чого самі часто виступають у ролі колективних авторів нових документів або баз даних.

Крім надання інформаційних послуг, бібліотеки також активно працюють у сфері освіти та дозвілля і, следовательногтесно взаємопов'язані з відповідними установами.

Так як значна частина бібліотек знаходиться в структурі органів культури, то їх діяльність безпосередньо перетинається з роботою клубів, палаців культури, театрів, концертних залів, парків та інших соціокультурних установ. В рамках населеного пункту чи регіону вони тісно співпрацюють при проведенні як крупномасштабних соціокультурних акцій, так і невеликих заходів. Одночасно вони виступають в якості конкурентів в боротьбі за кошти місцевих органів влади та вільний час жителів.

Нерозривні зв'язки і взаємовплив бібліотек і навчальних закладів. Багато бібліотек є структурними підрозділами шкіл, училищ, вузів і тому подібних закладів, і їх діяльність безпосередньо спрямована на реалізацію цілей навчально-виховного процесу. Робота ж бібліотек інших видів все одно так чи інакше пов'язана з освітніми процесами, оскільки освіта носить безперервний характер і всі користувачі бібліотек постійно нарощують свій освітній рівень у процесі підвищення кваліфікації та самоосвіти.

Сьогоднішні зміни в світі змушують бібліотеки звертати ще більшу увагу, ніж коли-небудь, на зовнішнє середовище. Зовнішня Середа бібліотеки - це сукупність результатів діяльності метасістеми або інших систем, безпосередньо або опосередковано впливають на бібліотеку в цілому або її елементи зокрема і змінюють умови їх функціонування. Ефективність діяльності бібліотеки залежить від впливу ряду факторів, в першу чергу політичних, економічних, демографічних, технологічних, що знаходить своє відображення в рівні розвитку системи інформаційно-документних комунікацій і соціокультурної сфери.