Main content

Технологія як фактор зовнішнього середовища

Завдяки обчислювальній техніці значно розширилися можливості пошукового апарату бібліотек. Переклад традиційних карткових каталогів і картотек, а також бібліографічних покажчиків в електронну форму збільшив обсяг наданої інформації, розширив можливості пошуку необхідних відомостей.

Комп'ютеризація дозволила також внести суттєві зміни в організацію обслуговування користувачів. Застосування у бібліотечній справі штрих-кодів, протикрадіжних систем та інших технологічних нововведень, що одержали широке поширення в інших галузях, в першу чергу в торгівлі, значно розширило можливості відкритого доступу і разюче змінило технологію обслуговування.

Наявність електронних документів та сучасних засобів зв'язку створило умови для віддаленого доступу користувачів до інформаційних ресурсів бібліотек та отримання необхідних матеріалів на будинок або на робоче місце практично з будь-якої бібліотеки світі Поряд з комп'ютерними технологіями активний вплив на розвиток бібліотек надають і досягнення в інших областях. Так, наприклад, отримали широке поширення в готельному бізнесі технології мікроклімату і централізованої пилоприбирання зараз застосовуються і в бібліотеках для створення сприятливих умов зберігання документів, в першу чергу рідкісних і стародруків, а також з метою формування комфортних умов для роботи відвідувачів і співробітників бібліотек.

Чим вище технологічний рівень розвитку суспільства, тим більше можливостей у бібліотек використовувати його інфраструктуру і технічний потенціал для досягнення своїх цілей, що в кінцевому підсумку веде до розширення спектра бібліотечно-інформаційних послуг і підвищення їх якості. Низький же рівень технологічного розвитку не дозволяє бібліотекам у повній мірі реалізувати свої функції.

Зі свого боку бібліотека, поширюючи інформацію про нові технології і застосовуючи їх у своїй діяльності, сприяє підвищенню інформованості підприємств і організацій в даній області, створює сприятливі умови для розвитку та технологічної модернізації суспільства.