Main content

Технологія як фактор зовнішнього середовища

Діяльність кожної бібліотеки базується на певній технології, формування якої здійснюється під впливом ряду факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ. Вирішальна роль в даному випадку належить технологічному середовищі, навколишнього бібліотеку.

Технологічні нововведення активно впливають в першу чергу на процеси, пов'язані з формуванням інформаційних ресурсів, та організацію обслуговування користувачів. Вся історія розвитку бібліотек - це історія використання в їх діяльності тих технологічних рішень, які набули широкого поширення в суспільному житті.

Будучи відкритою системою, бібліотека отримує із зовнішнього середовища різні види ресурсів, в першу чергу інформаційні. Технологія створення тих чи інших видів документів і їх суспільне визнання слугували підставою для формування бібліотечних фондів. Саме тому друкована книга поступово витіснила з фондів бібліотек свою попередницю - рукописну книгу. У XX в. на полиці сховищ бібліотек поряд з різними видами творів друку встали грамплатівки, аудіо-і відеокасети, а зараз і компакт-диски, які все більш активно тіснять книгу. На зміну пір'яний ручці в бібліотеки свого часу прийшла друкарська машинка, яку зараз витісняє комп'ютер, а на зміну Книгоноша - електронна доставка документів.

Застосовувані зараз в бібліотеках технічні засоби і технологічні рішення відповідають сучасному рівню розвитку суспільства і, безсумнівно, зазнають змін у майбутньому. Це пов'язано з тим, що для сучасного суспільства характерні високі темпи змін в області технологій. На думку дослідників, ця тенденція збережеться і надалі. До числа, найбільш великих технологічних нововведень останнього часу, які глибоко зачепили всі суспільні процеси, можна віднести комп'ютеризацію, лазерну, мікрохвильову, напівпровідникову технології, інтегровані лінії зв'язку, робототехніку, отримання синтетичних матеріалів, генну інженерію.

На розвиток бібліотечної справи найбільший вплив зробили технологічні рішення в галузі комп'ютерної техніки та засобів зв'язку. Поява напівпровідників і мікропроцесорів зробило легкодоступними невеликі комп'ютери. Стали використовуватися компакт-диски, що дозволяють зберігати такий обсяг інформації, для розміщення якого раніше знадобилися б цілі будівлі. Досягнення в галузі комп'ютерної техніки та засобів зв'язку дозволили забезпечувати зберігання, обробку і практично миттєву передачу великих обсягів інформації. Використання даних технологій дозволило бібліотекам перейти на придбання електронних документів, продовжити роботи з мініатюризації документів і створення їх електронних копій, що значно збільшило збереження фондів і знизило потребу в площі сховищ.