Main content

Населення як фактор зовнішнього середовища

Жителі країни, регіону або окремого населеного пункту є основним чинником зовнішнього середовища, найбільш активно впливає на діяльність бібліотеки. Від кількості населення та його соціально-демографічних характеристик залежить не тільки безпосередній склад користувачів, але і розвиток інших параметрів зовнішнього середовища, що роблять активний вплив на бібліотеку. Адже саме жителі країни в цілому і населеного пункту зокрема визначають політичну структуру суспільства, створюють його економічну базу, розробляють і впроваджують в практику роботи різних галузей, нові технології, виступають як колективні або індивідуальні засновники, користувачі, конкуренти і партнери бібліотек. Саме тому склад населення і демографічна ситуація в суспільстві багатьма фахівцями називаються в якості основного фактора зовнішнього середовища діяльності бібліотек.

Для розвитку бібліотечної справи важливе значення має ряд демографічних характеристик населення країни, в першу чергу загальна кількість жителів і їх розподіл за регіонами, освітній рівень населення, а також національні, соціально-культурні та релігійні традиції, домінуючі в суспільстві.

Так, при постійному щорічному прирості населення Білорусі в 1960-1995 роках на 0,77% відбувалося його безперервне перерозподіл між сільськими і міськими населеними пунктами. В результаті міграційних процесів кількість сільських жителів в цей період з 5,5 млн. жителів в 1960 році скоротилося до 3,2 млн. у 1995 році, тобто на 42%. Зниження чисельності в селах не сповільнило позначитися на кількості бібліотек та їх розвитку. Число сільських публічних бібліотек зменшилась на 1584 і склало в 1995 році 4290 одиниць проти 5874 у 1960 році, що в кінцевому рахунку призвело до скорочення загальної кількості публічних бібліотек в республіці. Зменшення кількості сільських жителів означало відповідно і зменшення числа читачів. Тільки за період з 1980 по 1990 рік чисельність читачів Єльська публічних бібліотек скоротилася майже на 700 тис. чоловік, тобто на 24%, і склала в 1990 році 2 млн. чоловік.

Найважливішим фактором зовнішнього середовища діяльності бібліотек є рівень освіти населення. Адже саме школярі, учні, студенти, слухачі різних типів навчальних закладів складають значну частину потенційних і реальних користувачів бібліотек. Крім того, освітній рівень членів суспільства є визначальним при залученні населення в бібліотеки. Суспільство, значна частина якого не вміє читати і писати, просто не може освоїти інформаційний потенціал бібліотек. І навпаки, населення країни, в якій досягнута 100%-ва грамотність, можна розглядати як потенційних споживачів бібліотечних послуг та розробляти концепції, спрямовані на його залучення в бібліотеки.