Main content

Галузева диференціація бібліотек

Спеціальні бібліотеки з суспільних та гуманітарних наук відрізняються від інших спеціальних бібліотек, насамперед технічних, тим, що в них переважають книги, журнали, газети та велике місце займає "стара" література. Наукові публікації з багатьох галузей гуманітарних наук довше не втрачають своєї цінності, ніж публікації з природничих та технічних наук. Закономірно також наявність у бібліотеках мистецтвознавчого та філологічного профілю друкованої графіки, нот, рукописів. Бібліотеки гуманітарного профілю розвинені недостатньо, зокрема призначені задоволення професійних потреб вчителів, акторів та інших. Як правило, такі фахівці обслуговуються універсальними бібліотеками, хоча невеликі спеціальні бібліотеки є при відповідних організаціях та установах (інститутах підвищення кваліфікації, театрах). Призначені для певних вузьких контингентів читачів ці бібліотеки в майбутньому можуть надавати свої фонди для користування широким читацьким колам і стати публічними. Такою може стати доля музейних бібліотек, що переходять від обслуговування працівників музею до забезпечення літературою відвідувачів.

Найбільшою інформаційно-бібліотечною установою гуманітарного профілю є інститут наукової інформації з суспільних наук (ІНІОН). Він був створений у 1967 р. на базі Фундаментальної бібліотеки з суспільних наук АН СРСР (ФБОН). ІНІОН є унікальною дня нашої країни установою: тут зосереджено всі види інформаційної та бібліотечної роботи з документами та всі види інформаційного та бібліотечного обслуговування науки та науковців. У ньому можна виділити три напрямки діяльності: бібліотечну, бібліографічну та аналігіко-реферативну.

В ІНІОН склалася цілісна багатопланова система інформаційних видань та інших форм подання інформації (бібліографічні покажчики, реферативний журнал, реферативні та аналітичні тематичні збірники, науково-аналітичні огляди), розрахована на широке коло споживачів: від аспірантів до державних діячів. У ньому активно функціонує автоматизована інформаційна система з суспільних наук. ІНІОН веде науково-дослідну роботу з проблем розвитку та вдосконалення інформаційно-бібліотечного забезпечення соціального та гуманітарного знання.

ДПІБ активно допомагає дослідникам у розробці сучасних проблем історичної науки, організує пропаганду історичних знань серед широких кіл населення, складає з цією метою довідково-бібліографічні посібники.

Головне завдання Державної бібліотеки з мистецтва – сприяння розвитку театрального та образотворчого мистецтва. У її фонді є російські театральні журнали з другої половини ХІХ ст., зібрана найбагатша колекція образотворчих матеріалів з інтер'єру, предметів побуту, костюму різних епох і народів, оригінальні побутові фотографії ХІХ ст. і т. д. Маючи багаті збори спеціальної літератури з мистецтва та широкоаспектний довідковий апарат, бібліотека надає всебічну практичну допомогу діячам професійного та самодіяльного театру, теле- та кіностудіям країни. Серед читачів бібліотеки – актори, театрознавці, музикознавці, художники, студенти мистецтвознавчих відділень навчальних закладів.

Бібліотеки природничо профілю - це, як правило, бібліотеки наукових інститутів, наукових центрів і центральні бібліотеки Російської Академії наук (РАН). Академічні бібліотеки організують обслуговування науковців на основі централізації мережі бібліотек та зосередження найбільш трудомістких бібліотечно-бібліографічних процесів у центральних бібліотеках. Послідовно централізуються комплектування, облік та обробка літератури, складання та видання фундаментальних бібліографічних покажчиків та зведених каталогів та ін.

За типом взаємовідносин центральної та спеціальних бібліотек наукових інститутів склалося три види централізованих систем. Перший - це системи, де всі бібліотеки наукових установ втратили свою самостійність, ставши філіями центральної бібліотеки. Тут повна централізація штатів, фінансування та бібліотечних процесів.

Другий вид централізованих систем — це системи, в яких одні бібліотеки діють на правах філій (відділень) центральної бібліотеки, інші зберігають адміністративну самостійність, підкоряючись дирекції своїх наукових установ. Проте основні бібліотечні процеси централізовані. Централізовані системи третього виду характеризуються повною адміністративно-виробничою самостійністю спеціальних бібліотек (підпорядкуванням їхньої дирекції наукової установи), централізацією основних бібліотечних процесів.