Main content

Види універсальних бібліотек

Залежно від характеру задовольняються інформаційних потреб і читацьких інтересів УБ диференціюються на наукові і масові. В рамках двох видів УБ подальший розподіл здійснюється за административн-отерріторіальному, відомчому ознаками, віковим складом читачів і статусу бібліотеки. Так, наприклад, за першою ознакою виділяються регіональні та місцеві бібліотеки (обласні, крайові, міські, районні, сільські), по другому - бібліотеки державні, профспілкові та інші, за віковим складом читачів - бібліотеки для дорослих, дитячі і юнацькі. Залежно від статусу, т. Е. Значення і функцій, які виконуються по відношенню до інших бібліотек, УБ можуть бути віднесені до центральних, головним (опорним) і філіальних.

Суть відмінностей між науковими та масовими бібліотеками лежить в різному ставленні читачів до книги. Діяльність УНБ спрямована на задоволення інформаційних потреб читачів, пов'язаних з науково-дослідною роботою, розширенням професійних знань і підвищенням кваліфікації осіб з вищою освітою в усіх сферах суспільного і виробничої діяльності. УНБ сприяють самостійного вивчення нових або суміжних, прикордонних наук особами, які отримали достатню общенаучную підготовку і охочими на цій основі заново вивчати ту чи іншу конкретну наукову дисципліну, а також систематично знайомлять фахівців з поточними (новими) теоретичними досягненнями науки. УНБ, таким чином, мають справу з читачами, вивчили дану науку, що застосовують її у своїй професійній діяльності і охочими постійно оновлювати свої знання. Це пріоритетний напрямок діяльності УНБ пов'язано з реалізацією інформаційної функції, характерною рисою якої, на відміну від масової бібліотеки, є ознайомлення читачів з наукою на дійсному, досягнутому рівні, на рівні дослідному.

УНБ - бібліотеки регіонального (обласного та крайового) значення, офіційне їх найменування - обласні (крайові) УНБ. Їх формування почалося більше 150 років тому. Вони виникли як губернські публічні бібліотеки. Загальним в їх розвитку протягом XIX-XX ст. була зв'язок процесу становлення та розвитку бібліотек з внутрішніми потребами регіону. Тому вони не схожі один на одного.

При характеристиці типологічних рис обласних бібліотек слід враховувати специфічні особливості їх розвитку. По-перше, аж до 60-х рр. нинішнього століття обласні бібліотеки (ПРО) в значній мірі виконували функції масових бібліотек, що призводило до недостатнього використання наукової і спеціальної літератури. По-друге, внаслідок того, що протягом довгих років ПРО були майже єдиними установами в регіонах, що містять універсальні фонди наукової літератури, багато ПРО не мали чіткого уявлення про функціональні і тематичних межах своєї діяльності, прагнули своїми інформаційними ресурсами задовольнити всі інформаційні запити, які не враховуючи можливості виникли в 60-70 рр. спеціальних бібліотек і служб науково-технічної інформації.

ПРО накопичений великий досвід задоволення інформаційних потреб науковців і фахівців. У 70-80 рр. в діяльності ПРО ця функція ставала все більш переважаючою. Задоволенню читацьких потреб різних верств населення, пов'язаних з різноманітною людською діяльністю, особистісними інтересами, відводилася незначна частка часу для обслуговування. Склався певний стереотип читача, що звертається до інформаційних ресурсів ПРО лише з професійною, функціональної метою. ПРО не беруть до уваги реальні читацькі маси з їх різноманітними інтересами і потребою в універсальній науковій інформації, в комфортності і оперативному обслуговуванні. Курс на професійно-галузеву спеціалізацію ПРО не перспективний і не відображає її специфіки як універсальної наукової та публічної бібліотеки. Її розвиток вимагає такої організації диференційованого обслуговування, яка забезпечує задоволення підвищених інформаційних запитів всіх категорій читачів. Тому задоволення спеціальних запитів читачів - робітників, студентів і т. д. - є такою ж важливою завданням ПРО, як і обслуговування вчених і фахівців.

Відмітна особливість ПРО - наявність максимально повного відповідно до масштабів своєї діяльності і універсального по тематиці фонду. Це дозволяє їм виступати в якості гаранта отримання інформації усіма категоріями читачів. Вони містять літературу загальнонаукового, міжгалузевого та комплексного характеру, універсальний підбір бібліографічної та довідкової літератури, зведені каталоги, праці, збірники, журнали широкого багатогалузевого профілю. Особливо важливо для ПРО формувати фонди, що охоплюють розвиток наукових напрямків на стиках наук, бути центром інформації про інформацію (видавати довідники про бібліотеки та інформаційних службах регіону, складати зведені каталоги краєзнавчої літератури, наявної в бібліотечних фондах регіону). Виконуючи функції книгозбірень і депозитаріїв універсальних зборів вітчизняних творів друку, ПРО створюють книгообміну фонди, організовують між бібліотеками обмін і перерозподіл літератури. Функції ПРО реалізуються з урахуванням сформованих на території регіону інформаційних ресурсів і можливостей по їх використанню, що надаються бібліотеками та органами науково-технічної інформації інших відомств. Саме в цьому полягає специфіка ПРО як єдиної регіональної наукової бібліотеки універсального профілю.