Main content

Загальна типологічна характеристика спеціальних бібліотек та їх видова диференціація

Термін "спеціальна бібліотека" походить від латинського слова specialis - особливий, що відноситься до якогось одного предмета або явища, до якоїсь спеціальності. Спеціальні бібліотеки остаточно оформилися в специфічну групу на початку XX ст., тобто в період завершення етапу диференціації науки та початку процесу інтеграції наук, що веде до виникнення нових наукових дисциплін. Соціальне призначення спеціальних бібліотек – організація професійного читання. Воно визначає профіль комплектування їх фондів, контингент читачів, сукупність форм та методів роботи.

Детальніше...

Галузева диференціація бібліотек

Спеціальні бібліотеки з суспільних та гуманітарних наук відрізняються від інших спеціальних бібліотек, насамперед технічних, тим, що в них переважають книги, журнали, газети та велике місце займає "стара" література. Наукові публікації з багатьох галузей гуманітарних наук довше не втрачають своєї цінності, ніж публікації з природничих та технічних наук. Закономірно також наявність у бібліотеках мистецтвознавчого та філологічного профілю друкованої графіки, нот, рукописів. Бібліотеки гуманітарного профілю розвинені недостатньо, зокрема призначені задоволення професійних потреб вчителів, акторів та інших. Як правило, такі фахівці обслуговуються універсальними бібліотеками, хоча невеликі спеціальні бібліотеки є при відповідних організаціях та установах (інститутах підвищення кваліфікації, театрах). Призначені для певних вузьких контингентів читачів ці бібліотеки в майбутньому можуть надавати свої фонди для користування широким читацьким колам і стати публічними. Такою може стати доля музейних бібліотек, що переходять від обслуговування працівників музею до забезпечення літературою відвідувачів.

Детальніше...

Диференціація спеціальних бібліотек за характером діяльності організацій

Істотною ознакою видової диференціації спеціальних бібліотек є характер (рід) діяльності організації, якою належить бібліотека. На підставі цієї ознаки можна виділити чотири види спеціальних бібліотек, що задовольняють особливі інформаційні потреби, викликані до життя певними сферами професійної діяльності: навчальні, виробничі, наукові та управлінські бібліотеки.

Детальніше...