Main content

Функції бібліотекознавства

Функції бібліотекознавства детермінуються його певними цедямі, як феномена науки, виникають з них і служать їх досягненню. Мета бібліотекознавства як науки взагалі полягає в тому, чтоббГ служити основою доцільної та найбільш ефективної діяльності людей. "Конкретна специфічна мета бібліотекознавства - оптимізація соціального використання інформації, зафіксованої у вигляді публікацій, через бібліотечну справу. Конкретно вона виражається, як зазначалося, у вивченні, описі, поясненні, пророкуванні явищ, складових його предмет і виражаються у вигляді теорій, законів, концепцій, понять і т.д.

Однак перш необхідно провести різницю між функціями бібліотекознавства та бібліотечної справи, тому що вони іноді помилково ототожнюється, що в корені неправильно. До того ж в деяких мовах для позначення того й іншого використовується одна і та ж лексична одиниця. Тим часом бібліотекознавство і бібліотечна справа не тотожні, а абсолютно різні, хоча і тісно взаємопов'язані поняття.

Бібліотекознавство - це наука, це щось ідеальне, нарешті, це система знань, процес пізнання, відносно невеликий соціальний • інститут. Бібліотечна ж справа - це практика, це щось матеріальне, область суспільного поділу праці,-нарешті, одна з гілок гігантської системи інформаційного забезпечення суспільства.

Ці абсолютно різнопорядкові поняття немає підстав ототожнювати, проте вони найтіснішим чином пов'язані одне з одним. Цей зв'язок виражається в тому, що бібліотекознавство вивчає бібліотечна справа, а бібліотечна справа є областю застосування наукового знання - результатів пізнавальної діяльності, що ведеться бібліотекознавства. Таким чином, функції бібліотекознавства та бібліотечної справи мають корінні відмінності, це зовсім різні сутності.

Для бібліотекознавства характерні два типи функцій, які, втім, властиві і більшості інших наук. До першого належать власне наукові, тобто функції, які безпосередньо на соціум не впливають; до другого - соціальні, тобто функції, в яких виражається вплив даної науки на суспільство.

Серед власне наукових функцій бібліотекознавства домінуюче значення має пізнавальна. Фундаментальне її значення для бібліотекознавства можна оцінити хоча б по тому, що в разі відсутності у нього названої функції не було б підстав говорити про бібліотекознавстві ні як про наукову, ні як про навчальної дисципліни.

Як і в інших областях людської праці, у бібліотечній справі існує нескінченний, мабуть, ряд проблем теоретичного характеру, від вирішення яких можуть цілком і повністю залежати раціональність, ефективність його функціонування в суспільстві. Пізнавальна функція бібліотекознавства дозволяє задовольнити потребу у вирішенні цих проблем, надаючи в розпорядження бібліотекарів відкриті ним теорії, принципи, закони та інші наукові знання, що відображають істотні зв'язки бібліотечної справи і дозволяють будувати бібліотечну діяльність на науково обгрунтованій, раціональної, оптимальної основі. Пізнавальна функція має і самостійне значення, хоча визначається в кінцевому рахунку запитами бібліотечної практики.

Тому вона володіє двоякою спрямованістю. Перше і головне напрямок - вивчення, пізнання, дослідження, вирішення проблем бібліотечної справи. Однак одночасно вона націлена і на інший об'єкт, а саме на саме бібліотекознавство.

У першому випадку народжуються наукові результати, що стосуються власне бібліотечної справи, у другому - йде процес самоаналізу, самоспостереження, самоосмислення бібліотекознавства як наукової дисципліни, його дослідження як зсередини, так і ззовні.