Main content

Сутність бібліотекознавства як науки

По-перше, строго кажучи, зі знанням як таким оперує не бібліотечна справа, а відповідні науки, які забезпечують його виникнення, зміна, розвиток і т.д. Саме ж бібліотекознавство, якщо і має справу зі знанням як таким, то тільки в межах власного предмета, зі знанням, що генеруються в рамках власне бібліотекознавства, тобто з бібліотекознавчої знанням. Що ж стосується документованого знання або знання взагалі, то в бібліотечній справі воно виступає як об'єкт збору, організації, класифікації, зберігання, обслуговування, споживання. Це не розвиток, не приріст знання, а його оформлення, організація використання відповідно до прийнятої в бібліотечній справі технологією і т.д. Вже тому в чистому вигляді приваблива епістемологічна ідея, що надає бібліотекознавства прсстіжн »ї імідж знаннєвої структури, не може бути прийнята.

По-друге, нагадаємо, що під знанням зазвичай розуміється наукове знання, тобто перевірений практикою результат пізнання дійсності, вірне відображення її в мисленні людини, віддзеркалення об'єктивних характеристик дійсності в його свідомості, сукупність відомостей, знань в якій-небудь галузі і т.д.

Прийняття думки про те, що документоване знання в цьому сенсі є найважливішою складовою (предметом праці) об'єкта бібліотекознавства, спричинило б за собою досить складні для бібліотечної теорії і практики наслідки. Адже дуже багато бібліотек, якщо не більшість, працюють зі знанням, яке Далеко не завжди може бути кваліфіковано як наукове. Нерідко воно носить відкрито ненауковий, а інколи й антинауковий характер.

Багато бібліотек за своїм статусом навіть зобов'язані мати справу з ненауковим знанням. Таке знання, створюване в процесі художнього освоєння світу (мистецтво, художня література, музика), релігійне і т.д.

Орієнтація на епістемологічну концепцію означала б виключення зі структури бібліотечної справи дитячих, юнацьких бібліотек, бібліотек з мистецтва, релігійних та інших, так як вони повністю або частково оперують зі знанням, яке не може розглядатися як строго наукове.

Отже, незважаючи на наявність раціонального зерна, епістемологічний підхід недостатньо ефективний, щоб його можна було використовувати в цілях теоретичного відтворення першого елемента триланкового об'єкта бібліотекознавства.

Єдино правильний вихід з ситуації надає інформаційна концепція. Її перевага полягає в тому, що, не відкидаючи важливого місця наукового знання в структурі об'єкта бібліотекознавства, вона повністю знімає обмеження епістемологічного підходу. Поняття інформації, трактуються як дані, відомості, повідомлення, нейтралізує або повністю елімінує обмежує дію дихотомії "наука - не наука" в бібліотекознавстві. Воно більш ємко, ніж поняття "знання" у вказаному вище значенні, і дозволяє включати в нього і дані, які не носять наукового характеру. Інформація може бути науковою, а може бути і ненауковою, і антинаукової.

Отже, не знання, а інформація становить істота першого елемента тріади, що утворює об'єкт бібліотекознавства. Він дуже міцно "прив'язаний" до інформаційної галузі суспільного буття, і в цьому сенсі "Інформаційний" і сама бібліотечна наука. Дане твердження не означає відмови від "епістемологічності" бібліотекознавства і не заперечує тісний зв'язок її з публікацією як різновидом документа.