Main content

Процес діяльності бібліотеки

Функціонування бібліотеки, тобто діяльність по створенню бібліотечних послуг і продукції, являє собою єдиний процес, що включає основну, допоміжну (що забезпечує) і управлінську діяльність. Основна діяльність бібліотеки є процес інформаційного взаємодії. Ми маємо справу з процесом взаємодії між документальним фондом, що містить певну інформацію і служить засобом задоволення певних інформаційних потреб, читачами, які прагнуть задовольнити свої інформаційні потреби, і бібліотекарями, що виступають у якості посередників і організаторів процесу інформаційної взаємодії.

В бібліотеці складається певна (для кожного типу бібліотеки своя) система взаємодії бібліотекаря, читача і документа. У невеличкій бібліотеці це єдність спостерігається в нерасчлененном вигляді, у великій бібліотеці воно ускладнюється, відбувається диференціація бібліотечної роботи за видами: комплектування фонду, обробки видань, зберігання та забезпечення їх збереження, обслуговування читачів та абонентів, бібліографічна діяльність та ін. Бібліотечний колектив, таким чином, втрачає безпосередній зв'язок з читацьким колективом.

На відміну від основної діяльності результати допоміжної та управлінської діяльності.відносяться до категорії проміжних, а не кінцевих. Вони лише сприяють успішній реалізації бібліотекою своїх основних функцій. До допоміжної діяльності належать усі господарські, виробничо-технічні, постачальницькі та інші процеси. Особливу роль у функціонуванні бібліотеки відіграє управління. Воно забезпечує з'єднання, взаємодії та узгодженості всіх компонентів і підсистем бібліотеки як єдиного цілого. Управління бібліотекою та бібліотечними процесами — комунікаційний процес, а саме процес обміну інформацією, що надає засоби для активного впливу на елементи бібліотеки і бібліотеки в цілому.

Як тільки потоки управлінської інформації припиняються, організована діяльність бібліотеки припиняється. Організаційно-управлінська інформація не тільки є істотним елементом внутрішнього функціонування бібліотеки, але і грає життєво важливу роль в обміні інформацією між бібліотекою і зовнішнім середовищем.

Система комунікації служить засобом включення бібліотеки в її зовнішнє середовище. Роль інформаційного процесу в управлінні бібліотекою зростає у зв'язку з ускладненням функцій і технології бібліотеки. Управлінська інформація в бібліотеці повинна быгь організована. Для цього в бібліотеці розробляється упорядкована сукупність (перелік, номенклатура) видів організаційно-управлінських документів, установлюються порядок їх руху та алгоритми обробки.

До інформаційного забезпечення діяльності бібліотеки пред'являються певні вимоги: інформація повинна збиратися в потрібному обсязі і своєчасно, бути достовірною, корисною і зручною для сприйняття та подальшого використання.