Main content

Загальне поняття про функціонування бібліотеки

Ми охарактеризували компонентну структуру бібліотеки, що дає уявлення про склад елементів, їх властивості і взаємодію і розглядає бібліотеку в статиці, визначальну її виробничий, ресурсний та інформаційний потенціали.

Не менш важливою є функціональна характеристика бібліотеки. Бібліотекам притаманні певні функції, а з поняттям "функція" нерозривно пов'язано поняття "функціонування". Функціонування бібліотеки— це її діяльність з метою виконання своїх функцій. Не вкладаючи в поняття "функціонування" цілком певного змісту, пов'язаного з процесами, що протікають в бібліотеці, неможливо виявити їх суть. В процесі функціонування окремих елементів бібліотеки виникають системоутворюючі зв'язки. Істотне порушення або припинення функціонування тих чи інших елементів бібліотеки приводить до її зміни, а в окремих випадках — і до повної деструкції. Таким чином, функціонування самим тісним чином пов'язана з цілісністю та організацією бібліотеки як системи.

Організація бібліотеки в будь-який момент є результат її динаміки (функціонування і розвитку), і тому стає очевидною взаємозалежність функціональної і структурної характеристик бібліотеки; тим більше, якщо врахувати, що кожен елемент бібліотеки значною мірою визначається з точки зору його ролі в системі, тобто по виконуваних їм функцій. Функціональна структура бібліотеки — це сукупність відносин, пов'язаних безпосередньо з функціонуванням кожного елемента бібліотеки в напрямку утворення її системного ефекту.