Main content

Бібліотекар

Найбільш активним елементом бібліотеки є бібліотекар. Діяльність бібліотекаря (бібліотечного колективу) служить основою взаємодії (з'єднання) всіх елементів бібліотеки, реалізації їх соціального змісту. Бібліотекар володіє таким фундаментальним якістю, як здатність з допомогою інших елементів бібліотеки активно взаємодіяти з читачем, втілюючи собою безперервність функціонування бібліотеки.

К. Б. Хавкіна образно назвала бібліотекаря "душею бібліотеки, тією живою силою, яка приводить у рух усі її органічно пов'язані частини". Свої функції організатора взаємодії, перетворення нерухомою, пасивної маси книг в живий організм бібліотекар може ефективно реалізувати через вивчення читачів. При цьому вивчаються не тільки читачі (абоненти, користувачі бібліотеки, але і жителі (працюють) району обслуговування, які не користуються бібліотекою, але є її потенційними читачами. Одне з головних напрямків вивчення читачів — аналіз читацького попиту. В сучасній бібліотечній практиці воно ґрунтується головним чином на аналізі фактично використаних бібліотечних фондів, тобто на удовлетворенном читацькому попиту, який не дозволяє точно судити про закономірності розвитку дійсних читацьких потреб. Обґрунтовані висновки щодо тенденцій розвитку читацьких потреб можна робити, лише використовуючи дані про розміри дійсного читацького попиту, який відрізняється від задоволеного попиту. Дійсний (т. е. сформувався, пред'явлений) читацький попит виражає ті інформаційні потреби, які читач вважає за потрібне задовольнити, тобто це весь потенційно можливий обсяг читацького попиту на даний вид бібліотечного фонду. Незадоволений читацький попит виражає значною мірою лише можливості бібліотечного фонду. Недоліки в його формуванні викликають певну невідповідність етруктуры бібліотечного фонду структурі читацького попиту, що породжує його відмови, незадоволений читацький попит. Дуже важливий аналіз останнього, бо він, володіючи якісною і кількісною визначеністю, орієнтує бібліотекаря на придбання відсутніх видань і необхідну экземплярность. Аналіз незадоволеного читацького попиту включає кілька етапів: виявлення літератори, попит на який не задовольняється; вивчення причин незадоволеного читацького попиту на окремі види видань; визначення величини (обсягу) незадоволеного попиту; розробка заходів щодо його усунення (запобігання, зменшення).

Результати вивчення читачів необхідні для прогнозування бібліотечного обслуговування; виявлення причин користування послугами бібліотеки та відмови від нього; вироблення пропозицій щодо активізації користування бібліотекою; цілеспрямованого визначення складу і структури фондів і найбільш дієвих методів обслуговування читачів та ін.

Найважливішими характеристиками елементу "бібліотекар" (колективу бібліотеки) є чисельність працівників бібліотеки та їх якісні показники: віковий склад, рівень кваліфікації, фізичні та інтелектуальні здібності, спеціалізація, практичний досвід і навички, творчий потенціал та ін.