Main content

Структурна характеристика бібліотеки: основні елементи та підсистеми

Будь-яку бібліотеку доцільно розглядати як більш або менш складну систему, що характеризується сукупністю багатосторонніх, досить стійких зв'язків і відносин її складових частин. Похідним від поняття "система" є поняття "структура", яке і служить для відображення властивостей стабільності, стійкості бібліотеки як системи. Структура характеризує взаємозв'язок, взаєморозташування частин будь-якої бібліотеки. Тому для всебічного пізнання бібліотеки необхідно передусім вивчити її внутрішню будову (структуру), тобто встановити, з яких складових частин (елементів, компонентів) бібліотека утворена, які їх якісна специфіка, взаємозв'язки і відносини межпу ними, визначити функції, які виконує кожен елемент в цьому цілому, досліджувати механізм розвитку бібліотеки як цілісності.

Серед вихідних, спочатку (генетично) властивих, обов'язкових і постійних у кожній бібліотеці виділяються такі елементи, при відсутності хоча б одного з яких (якого) бібліотека функціонувати не може: документ (книга, публікація), читач (користувач), бібліотекар, матеріально-технічна база. Кожен з них грає свою якісно-специфічну, але рівноправну роль, без якої функціонування бібліотеки як цілісної системи неможливо. Кожен елемент є умовою існування (функціонування) іншого (аругих), а з іншого боку, сам обумовлений ним (ними). Тому жоден з елементів не можна відокремити від інших, не порушивши їх стан активності, не руйнуючи цілісності бібліотеки.