Main content

Бібліотекознавство і загальнонаукові дисципліни

Найважливішим результатом творчої асиміляції бібліотекознавством педагогічного наукового знання є те, що в даний час у структурі бібліотекознавства виділяється як самостійний підрозділ бібліотечна педагогіка вивчає педагогічні основи бібліотечно-бібліографічної та інформаційної роботи з читачами. Цей розділ являє собою синтез педагогічного та бібліотекознавчого знання.

Водночас педагогіка використовує деякі дані, одержувані бібліотекознавством. У першу чергу це стосується позакласного читання, прищеплення культури читання, використання бібліотеки як чинника навчання та виховання підростаючих поколінь тощо.

Бібліотекознавство і психологія. Бібліотекознавство, особливо вітчизняне, постійно виявляв зацікавленість у використанні теоретичного і методичного надбання психології для аналізу багатьох проблем, в першу чергу пов'язаних з обслуговуванням читачів.

Психологія збагачує бібліотекознавство вельми значущими теоретичними уявленнями про таких ключових елементах бібліотечної справи, читач і бібліотекар, підводячи психологічно вивірене наукову основу під весь процес бібліотечного обслуговування.

Найбільший сенс для бібліотекознавства мають дані загальної психології, вікової психології, педагогічної психології, психології праці, інженерної психології.

Загальна психологія забезпечує бібліотекознавство не тільки закономірностями, що описують психіку і свідомість людини, але і аналізом особистості, її психологічної структури, спрямованості, потреб, інтересів, ідеалів, які важливі як для розуміння конкретного читача, так і для оцінки бібліотечних кадрів. Високу актуальність мають психологія спілкування і міжособистісних відносин, вчення про психологічні процеси та властивості особистості, її індивідуально-типологічних особливостях.

Важливу роль при розробці теоретичних аспектів бібліотечного обслуговування відіграє вікова психологія. Вона дозволяє врахувати особливості дитячої психології, психології підлітка, юного, і дорослого людини, літнього і старого і найбільш ефективно побудувати процес задоволення інформаційних потреб відповідних категорій читачів.

Опора бібліотекознавства на педагогічну психологію дає йому можливість не тільки більш правильно визначити, наприклад, зміст читання різних груп читачів, але і встановити умови створення найбільш сприятливої атмосфери у взаєминах читача і бібліотекаря, сформулювати основні критерії відповідності бібліотекаря вимогам бібліотечного психолого-педагогічного процесу.

Враховуючи дані психології праці, бібліотекознавство визначає професійно важливі якості особистості бібліотекаря, що становлять основу бібліотечної професіографії, вивчає психологічні основи підвищення якості праці, організації здорових відносин в бібліотечному колективі, психологічно грамотного управління бібліотекою і т.д.

Все більшу увагу бібліотекознавства приваблює інженерна психологія. Бібліотечний праця все частіше набуває форму взаємодії бібліотекаря з машиною, переважно з ЕОМ. Інженерна психологія - одне з джерел вироблення наукових рекомендацій з питань бібліотекознавства раціональної організації праці в бібліотечних автоматизованих системах.

Найважливішим результатом розвитку взаємозв'язку бібліотекознавства з психологією є бібліотечна психологія - приватний підрозділ бібліотекознавства, що виник на стику бібліотекознавства та психології і вивчає психологічні основи бібліотечної справи.

Зрозуміло, і психологія може використовувати дані бібліотекознавства, одержувані, наприклад, у результаті тестування читачів.