Main content

Російська концепція соціальних функцій бібліотеки

На закінчення відзначимо, що сказане про соціальні функції бібліотеки має фундаментально важливе значення для орієнтації діяльності будь-якої бібліотеки. Бібліотека існує не сама по собі і не для себе. Її існування виправдовується і обумовлено лише тим, наскільки ефективно вона виконує що приписуються їй соціальні функції. Тому вся її діяльність повинна бути підпорядкована одній загальній та глобальній меті, а саме оптимального інформаційного забезпечення життєдіяльності суспільства в цілому і кожного читача окремо.

У демократичному суспільстві виконання соціальних функцій бібліотеки повинно бути побудовано так, щоб кожен громадянин, незалежно від статі, віку, національності, освіти, політичних переконань, ставлення до релігії та інших соціально-демографічних ознак, мав рівне право на вільний, нічим не обмежений доступ до інформації. При цьому неприпустима ніяка державна або інша цензура, що обмежує цей доступ. Зміст діяльності бібліотеки має відображати ідеологічне та політичне різноманіття, існуюче в суспільстві.

Тільки при дотриманні цих умов бібліотека може стати справді демократичним інструментом суспільства, гарантом прав людини на інтелектуальну свободу, на вільний доступ до інформації, вільний духовний розвиток, прилучення до цінностей вітчизняної та світової культури, на культурну, наукову та освітню діяльність.