Main content

Вчення про бібліотеку

У багатьох країнах світу, включаючи Росію, опис соціальних функцій бібліотеки носить нормативний характер і виражене у законодавчій формі.

Не слід плутати соціальні функції бібліотеки з її технологічними (виробничими) функціями. Соціальні - це зовнішні, по об'єкту впливу виходять за внутрішні межі бібліотеки функції, які безпосередньо чи опосередковано позначаються на суспільстві і тим або іншим чином відчуваються або сприймаються ним. Технологічні - це внутрішні, що не виходять за об'єктом впливу за стіни бібліотеки види діяльності, які служать необхідною умовою здійснення бібліотекою своїх соціальних функцій, а також для підтримки діяльності бібліотеки в необхідному режимі або на доцільному рівні якості.

Технологічні функції, на відміну від соціальних, суспільством можуть не відчуватися, воно може і не знати про їх існування. Вони є узагальнене віддзеркалення "бібліотечного виробництва". Їх знання і виконання є обов'язком професійних бібліотечних працівників. Про соціальних ж функції повинен мати уявлення не тільки бібліотекар, але й - в ідеалі - кожен член суспільства.

Технологічні функції формуються під впливом внутрішніх потреб раціональної бібліотечної технології праці та приписів, в якості яких виступають соціальні функції; соціальні ж - під впливом потреб суспільства. У принциповому плані співвідношення соціальних і технологічних функцій є відношенням підпорядкування: технологічні функції, мають місце лише остільки, оскільки вони служать реалізації соціальних.

Велика значимість правильної інтерпретації громадського призначення бібліотеки на сучасному етапі інформатизації суспільства полягає в тому, що вона дозволяє найбільш точно визначити основний зміст, головні напрями і навіть провідні форми діяльності бібліотеки.

Це має не тільки внутрігалузеве значення, але й загальнолюдське: якщо інформація набуває в житті суспільства майже таке ж важливе значення, як матеріальні джерела, його благополуччя багато в чому має залежати від того, наскільки вірно вона оцінить ключову роль бібліотеки та аналогічних інформаційних установ в його житті, прогресу і процвітання.