Main content

Трансформація бібліотек в період інформаційної трансформації суспільства

Наявність в суспільстві впорядкованих масивів необхідної інформації створює передумови для реалізації демократичних прав і свобод усіх його членів. При відповідних політичних умовах вони вправі вільно вибирати з наявного об'єму необхідні їм матеріали і використовувати їх для досягнення своїх цілей. Поряд з цим необхідно відзначити, що діяльність бібліотеки в силу її природи завжди будувалася на селективності при відборі документів. І навіть в інформаційному суспільстві, забезпечуючи практично необмежений доступ до глобальних інформаційних ресурсів, бібліотека на прохання користувача здатна захистити його від величезного інформаційного потоку непотрібної і навіть шкідливої для нього інформації і таким чином забезпечити його інформаційно-психологічний захист.

Кумуліруя різні види інформації, з одного боку, і надаючи доступ до неї всім групам користувачів - з іншого, бібліотека тим самим завжди служила інструментом згладжування нерівності між представниками тих чи інших соціальних груп. Так, відкинувши дискримінацію людей за ознакою статі, раси, віросповідання, національності, соціального статусу, бібліотека надала представникам соціально незахищених груп суспільства возможноть рівного з іншими доступу до знань і наповнила їх рівноправність реальним змістом. Зараз бібліотеці необхідно взяти під свій захист новий шар суспільства - інформаційно бідних, тобто тих, хто з різних причин не в змозі купувати необхідні документи, сучасні технічно © засоби, оплачувати доступ до віддалених інформаційних ресурсів. Базуючись на засобах, що виділяються з суспільних фондів споживання, на спонсорській підтримці, пожертвування благодійних організацій, бібліотеки повинні й далі виявляти турботу про громадян із соціально незахищених верств суспільства, надаючи їм доступ до інформаційних ресурсів, у тому числі і з використанням сучасних інформаційних технологій.

Таким чином, трансформація сучасної бібліотеки в бібліотеку інформаційного суспільства вимагає радикальних перетворень і зміни підходів до організації її діяльності, результатами яких мають стати:

• технічне і технологічне переоснащення бібліотек відповідно до вимог інформаційного суспільства;

• багаторазове використання відомостей про документи при їх одноразовою обробці;

• створення національного та світового банків даних бібліографічних записів документів;

• формування національного та світового фондів документів, що складаються з електронних, а також друкованих, аудіовізуальних та інших видів документів і їх електронних копій;

• конвергенція інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв, інформаційних центрів і служб;

• створення глобальної бібліотеки, об'єднуючою інформаційні ресурси всіх бібліотек світу за допомогою корпоративних, національних і міжнародних мереж;

• перетворення окремої бібліотеки в модуль глобальної бібліотеки, що здійснює обслуговування користувачів на базі як традиційних, так і мережевих інформаційних технологій.