Main content

Трансформація бібліотек в період інформаційної трансформації суспільства

Поряд з численними позитивними аспектами інформаційне суспільство несе людству і ряд нових глобальних соціотехнологіческіх проблем, які в першу чергу пов'язані з інформаційною безпекою людини і суспільства, інформаційною агресією і насильством, інформаційним нерівністю. Перші негативні наслідки використання інформації суспільство відчуває вже зараз. Вони проявляються під час локальних військових конфліктів у вигляді агресивного інформаційного впливу не тільки на безпосередніх учасників бойових дій - солдатів і офіцерів, але й на мирних громадян країн - учасниць воєнних конфліктів і на все світове співтовариство.
Інформаційну агресію відчувають на собі також окремі організації і громадяни в повсякденному житті. Рясний потік пропагандистської інформації, багаторазово тиражованою ЗМІ, обрушується на членів суспільства під час різних політичних кампаній: ювілеїв, виборів, референдумів тощо За допомогою сучасних технічних засобів, у першу чергу радіо, телебачення, Інтернету, рекламна інформація різного характеру, використовуючи в тому числі агресивні методи, все активніше проникає в професійну й особисте життя громадян.

Великий асортимент послуг, що надаються комп'ютерними мережами, включаючи придбання товарів, відвідування концертних залів, театрів, музеїв, спортивних змагань, доступ до кіно-, відео-та аудіопродукції, письмове, усне і візуальне спілкування з колегами та друзями, створення віртуальних підприємств, міст і навіть сімей, поряд з численними перевагами загрожує позбавити людство особистих контактів і спілкування. Масове тиражування та розповсюдження низькопробних художніх творів у галузі музики, кіно, художньої літератури нав'язують споживачам певні цінності, штампи і стереотипи поведінки, формують сурогатну культуру.

Широке застосування інформаційних технологій призвело до абсолютно нової стратифікації суспільства - на інформаційно багатих та інформаційно бідних. При цьому такий поділ поширюється не тільки на рівні окремих громадян. За цією ознакою вже здійснюється стратифікація як окремих організацій, так і цілих держав і регіонів.

Виходячи з названих тенденцій, у бібліотеки як інституту соціального захисту на даному етапі суспільного розвитку виникають цілком нові завдання, пов'язані із забезпеченням інформаційної безпеки як окремих громадян, так і суспільства в цілому, протистоянням інформаційного нерівності, захистом інформаційної свободи особистості.

Задоволення багатьох найважливіших потреб індивіда, соціальної групи, суспільства і людства в цілому в даний час в значній мірі залежить від стану інформаційних ресурсів, якими вони володіють і які поступово перетворюються в основний ресурс суспільного розвитку. Товариство все більшою мірою починає усвідомлювати той факт, що інформація - це не другорядне атрибут діяльності, а стратегічно важливий ресурс, ефективне використання якого дозволяє істотно економити інші види ресурсів - сировину, енергію, матеріали, обладнання, трудовитрати.

У зв'язку з цим, поряд з безпекою в енергетичній, продовольчій та інших сферах, все частіше розглядається питання про інформаційну безпеку. Її поки найбільше пов'язують із захистом інформаційних ресурсів суспільства від цілеспрямованого або ненавмисного впливу на інформаційну сферу з боку зовнішніх або ж внутрішніх джерел, які "можуть завдавати серйозної шкоди цим інтересам і являють собою загрозу для безпеки людини і суспільства". Разом з тим захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу до них і часткової або повної їх ліквідації є тільки одним з етапів формування даного виду ресурсів.