Main content

Класифікація бібліотек

Виділені нами у пропонованій фасетної класифікації ряди можуть бути використані при побудові більш складних ієрархічних і багатоаспектних видів класифікації. Як приклад такого багатофункціонального підходу до використання запропонованої класифікації пропонуємо розроблену на її основі класифікацію бібліотек, призначену для національної бібліотечної статистики. Вона побудована за принципами багатовимірної класифікації та з урахуванням специфіки бібліотек Білорусі.

1. Загальні бібліотеки

1.1. Національна бібліотека Білорусі

1.2. Обласні універсальні бібліотеки

1.3. Районні ЦБС публічних бібліотек

1.3.1. Міські публічні бібліотеки

1.3.2. Сільські публічні бібліотеки

1.4. Міські ЦБС публічних бібліотек

1.5. Публічні бібліотеки підприємств, організацій і установ

1.5.1. Публічні бібліотеки БелОІЗ

1.5.1.1. ЦБ БелОІЗ

1.5.1.2. Бібліотеки підприємств, організацій та установ БелОІЗ

1.5.2. Публічні профспілкові бібліотеки

1.5.3. Публічні бібліотеки санаторіїв і будинків відпочинку

1.5.4. Публічні бібліотеки інших підприємств, організацій і установ

2. Спеціальні бібліотеки

2.1. Наукові бібліотеки

2.1.1. ЦНБ HAH

2.1.2. Бібліотеки галузевих НДІ HAH

2.1.3. Бібліотеки галузевих НДІ та КБ

2.2. Навчальні бібліотеки

2.2.1. РНПБ

2.2.2. Бібліотеки вищих навчальних закладів

2.2.2.1. ФБ Б ГУ

2.2.2.2. Бібліотеки класичних університетів

2.2.2.3. Бібліотеки спеціалізованих вузів

2.2.2.3.1. Бібліотеки педагогічних вузів

2.2.2.3.2. Бібліотеки технічних вузів

2.2.2.3.3. Бібліотеки економічних вузів

2.2.2.3.4. Бібліотеки сільськогосподарських вузів

2.2.2.3.5. Бібліотеки медичних вузів

2.2.2.3.6. Бібліотеки спортивних вузів

2.2.2.3.7. Бібліотеки вузів культури

2.2.3. Бібліотеки ссузів і ПТУ

2.2.3.1. Бібліотеки ссузів

2.2.3.1.1. Бібліотеки педагогічних ссузів

2.2.3.1.2. Бібліотеки технічних ссузів

2.2.3.1.3. Бібліотеки економічних ссузів

2.2.3.1.4. Бібліотеки сільськогосподарських ссузів

2.2.3.1.5. Бібліотеки медичних ссузів

2.2.3.1.6. Бібліотеки спортивних ссузів

2.2.3.1.7. Бібліотеки ссузів культури

2.2.3.2. Бібліотеки ПТУ

2.2.4. Бібліотеки шкіл

2.2.4.1. Бібліотеки загальноосвітніх шкіл

2.2.4.2. Бібліотеки спеціалізованих шкіл

2.2.5. Бібліотеки позашкільних закладів

2.2.6. Бібліотеки установ з перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців

2.3. Виробничі бібліотеки

2.3.1. Технічні бібліотеки

2.3.1.1. РНТБ

2.3.1.2. Бібліотеки підприємств, організацій і установ

2.3.2. Сільськогосподарські бібліотеки

2.3.2.1. Наукової

2.3.2.2. Бібліотеки підприємств, організацій і установ

2.3.3. Медичні бібліотеки

2.3.3.1. РНМБ

2.3.3.2. Обласні медичні бібліотеки

2.3.3.3. Бібліотеки підприємств, організацій і установ

2.3.4. Спортивні бібліотеки

2.3.4.1. РНМБФК

2.3.4.2. Бібліотеки підприємств, організацій і установ

2.3.5. Бібліотеки закладів культури

2.3.6. Інші виробничі бібліотеки

2.4. Управлінські бібліотеки

2.4.1. Бібліотеки законодавчих, представницьких і виконавчих органів влади

2.4.1.1. ПБРБ

2.4.1.2. Бібліотеки обласних органів влади та самоврядування

2.4.1.3. Бібліотеки районних органів влади та самоврядування

2.4.1.4. Бібліотеки міських органів влади та самоврядування

2.4.2. Бібліотеки прокуратури

2.4.2.1. Бібліотеки Прокуратури РБ

2.4.2.2. Бібліотеки обласних прокуратур

2.4.2.3. Бібліотеки районних прокуратур

2.4.2.4. Бібліотеки міських прокуратур

2.4.3. Бібліотеки судових органів влади

2.4.3.1. Бібліотеки республіканських судів

2.4.3.2. Бібліотеки обласних судів

2.4.3.3. Бібліотеки районних судів

2.4.3.4. Бібліотеки міських судів

2.4.4. Бібліотеки політичних партій і об'єднань.

Пропонована класифікація призначена для угрупування статистичних відомостей про всі бібліотеках республіки (крім особистих) незалежно від форми їх власності, відомчої приналежності та інших ознак.