Main content

Підсистема "Бібліотечний фонд"

Виникнення бібліотечного фонду зумовлено об'єктивно, самим ходом розвитку світової цивілізації. Прагнення людства зберегти свій соціальний досвід і передати його новим поколінням привело до створення продуктів фіксації інформації, що одержали останнім часом узагальнююча назва "документ". У міру розвитку суспільства потрібно не тільки фіксувати знання за допомогою документів, а й збирати в одному місці самі ці документи та забезпечувати їх зберігання протягом усього часу, поки вони представляють суспільний інтерес. Оскільки в процесі використання духовні цінності, як правило, не знищуються, у світі відбувається процес їх безперервного накопичення. Інакше кажучи, з'являється сукупність документів або бібліотечний фонд. Зараз бібліотечний фонд визначається як систематизована сукупність документів, що відповідають завданням, типу, профілю бібліотеки, а також інформаційним потребам її користувачів і призначена для використання та зберігання документів протягом усього часу, поки вони представляють для абонентів реальну або потенційну користь.

Таким чином, функція пам'яті людства, що задається фонду людством або, в поняттях системного підходу, зовнішнім середовищем, притаманна йому спочатку, генетично. Дану внешнесістемную функцію БФ називають кумулятивної. Технологічно ця функція реалізується у виявленні, збиранні та зберіганні необхідних документів, термін зберігання яких залежить від часу, протягом якого вони представляють реальну або потенційну цінність. Усередині системи "бібліотека" БФ виконує функцію вихідної фундаментальної основи, на якій базується вся її діяльність (табл. 4.1).

Таблица 4.1
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ ПОДСИСТЕМ
СИСТЕМЫ "БИБЛИОТЕКА"

Назва підсистеми Зовнішня функція підсистеми Внутрішня функція підсистеми
Бібліотечний фонд Кумулятивна Вихідною фундаментальної основи
Контингент користувачів Утилітарна Сенсу, цілі існування і розвитку системи
Бібліотечний персонал Представницька Управлінська
Матеріально-технічна база Матеріально-об'єктна Матеріальною середовища бібліотечної діяльності

Основу бібліотечного фонду в різні історичні періоди складали ті види документів, які в той час були найбільш поширеними. Свого часу це були і глиняні таблички, і папірусні сувої, і рукописні книги. З початком ери Гуттенберга друкована книга на багато століть майже повністю витіснила з фондів бібліотек інші види документів. Аж до кінця 1970-х років було широко поширене переконання, що бібліотечний фонд породжується книгою (в широкому сенсі цього слова), оскільки він тоді формувався майже виключно творами друку. З розширенням у другій половині XX ст. видового спектру документів почав змінюватися і склад бібліотечних фондів, в які поряд з творами друку стали включатися і інші види документів, у тому числі грамплатівки, аудіокасети, слайди, відеофільми, електронні, зокрема мультимедійні, документи. Еволюція видового складу фондів бібліотек та їх сучасний стан дозволили зробити висновок, що системоутворюючим елементом БФ є документ.

Поняття "документ" вимагає особливих застережень. З усього різноманіття в бібліотеці збираються лише документи портативні (нестаціонарні, мобільні), як правило, Неавтентичні (тобто несуть інформацію не своїм носієм, а зафіксованої на ньому знаково-кодової системою), що виконують початкову функцію актуальною, оперативної, а не ретроспективної (як архів або музей) пам'яті; первинні, документологічної, концептографіческого (на відміну від органу науковотехнічної інформації).